Το Σχολείο μας συμμετείχε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία με τίτλο: «Διατροφή, Περιβάλλον & Υγεία» για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Στόχος του δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των μαθητών και των μαθητριών σε θέματα βιώσιμης διατροφής, προστασίας του περιβάλλοντος και προάσπισης της υγείας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ διατροφής, περιβάλλοντος και υγείας, να αναπτύξουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και να προωθήσουν την υγιεινή διαβίωση.

Η συμμετοχή του Σχολείου μας στο δίκτυο αυτό συνέβαλε στην ουσιαστική εκπαίδευση των παιδιών μας σε θέματα αειφορίας καθώς και στην προετοιμασία τους για να γίνουν υπεύθυνοι και υπεύθυνες πολίτες του μέλλοντος.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Βασιλοπούλου Αθηνά, Φώτου Αλεξάνδρα

Από admin