Το Σχολείο μας συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα LIFE 4 POLLINATORS.

Το έργο LIFE 4 POLLINATORS έχει ως στόχο την βελτίωση της διατήρησης των εντόμων επικονιαστών και των εντομόφιλων φυτών, δημιουργώντας έναν θετικό ανατροφοδοτούμενο κύκλο δράσεων που θα οδηγήσει σε ριζική αλλαγή στις ανθρώπινες πρακτικές οι οποίες απειλούν τους άγριους επικονιαστές σε όλη την περιοχή της Μεσογείου.

Με σκοπό την ενίσχυση ευαισθητοποίησης του κοινού σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Σλοβενία) σχεδιάζονται εκδηλώσεις, δράσεις επιστήμης των πολιτών και εκπαίδευση των  βασικών ενδιαφερόμενων.

Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο LIFE.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Βασιλοπούλου Αθηνά, Φώτου Αλεξάνδρα

Από admin