Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Για το σχ. έτος 2023-2024 στο Σχολείο μας λειτουργεί κάθε Δευτέρα Ε.Δ.Υ. απαρτιζόμενη από τα εξής μέλη:

Τσιούρη Ελευθερία, Πρόεδρος

Νίκου Κωνσταντίνος, Ψυχολόγος

Τσιανέλη Αγνή, Κοινωνική Λειτουργός

Ντίνος Θωμάς, Υπεύθυνος Τ.Ε.