Οι χορηγίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του σχολείου μας. Συμβάλλουν στην κάλυψη αναγκών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε καλύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και βελτιωμένες υποδομές στους μαθητές μας. Επιπλέον, δημιουργούν δεσμούς συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας, ενισχύοντας το αίσθημα της κοινότητας και της αλληλεγγύης. Με τη στήριξη αυτών των χορηγιών, το σχολείο μας μπορεί να προσφέρει ένα πιο πλούσιο και δημιουργικό περιβάλλον για τους μαθητές μας, προετοιμάζοντάς τους καλύτερα για το μέλλον.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς για την πολύτιμη υποστήριξή τους, καθώς οι συνεισφορές τους κάνουν τη διαφορά στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών μας.