ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2021-2022

 1. Αυδίκος Βασίλειος, Διευθυντής
 2. Δήμος Ευάγγελος, Υποδιευθυντής
 3. Περδίκη Μαρία-Όλγα, Τμήμα Α1
 4. Δήμος Ευάγγελος, Τμήμα Α2
 5. Τραγουδάρα Καλλίτσα, Τμήμα Β1
 6. Χρήστου Παναγιώτα, Τμήμα Β2
 7. Λόττα Μαρία, Τμήμα Γ1
 8. Βασιλοπούλου Αθηνά, Τμήμα Γ2
 9. Τσιρώνη Δήμητρα, Τμήμα Δ1
 10. Φώτου Αλεξάνδρα, Τμήμα Δ2
 11. Δημητρίου Κωνσταντίνος, Τμήμα Ε1
 12. Τάχου Αναστασία, Τμήμα Ε2
 13. (Βάγγης Δημήτριος)- Σκλουπιώτη Άννα, Τμήμα ΣΤ1
 14. Κάππης Αλέξανδρος, Τμήμα ΣΤ2
 15. Παππάς Ανδρέας, Τμήμα ΣΤ3
 16. Βάσσης Νικόλαος, Ολοήμερο και Πρωινό
 17. Μπλούτσου Αθηνά, Τμήμα ένταξης
 18. Ζερβόπουλος Σπυρίδων, Φυσική Αγωγή
 19. Μπούτζα Αγγελική, Φυσική Αγωγή
 20. Κόντου Σταματία, Αγγλική Γλώσσα
 21. Αλεξανδρίδη Ιωάννα, Αγγλική Γλώσσα
 22. Σούλτη Αθηνά, Αγγλική Γλώσσα
 23. Τζάτσου Μαργαρίτα, Γαλλική Γλώσσα
 24. Τόλη Κυριακή, Γερμανική Γλώσσα
 25. Κράββαρης Δημήτριος, Τ.Π.Ε.
 26. Κρομμύδας Παναγιώτης, Εικαστικά
 27. Μερτζάνη Βιργινία, Μουσική
 28. Κορτέσα Διονυσία, Θεατρική Αγωγή
 29. Τζάλλα Αναστασία, Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση
 30. Τάντου Μαρία, Τμήμα Υποδοχής (ΖΕΠ)

Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

 1. Θάνου Ευαγγελία, Κοινωνική Λειτουργός
 2. Πάικα Βασιλική, Ψυχολόγος

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 1. Δημητρίου Όλγα, καθαρίστρια
 2. Κώτση Κωνσταντίνα, καθαρίστρια

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Θανασιά-Ντάσιου Ασημούλα