Ωράριο λειτουργίας

Ώρα Διάρκεια  
07.00 – 07.15 15′ Υποδοχή μαθητών/τριών Πρωινής Υποδοχής
07.15 – 08.00 45′ Πρωινή Ζώνη
08.00 – 08.15 15′ Προσέλευση μαθητών/τριών
08.15 – 09.00 45′ 1η διδακτική ώρα
09.00 – 9.40 40′ 2η διδακτική ώρα
09.40 – 10.00 20′ Διάλειμμα
10:00 – 10:45 45′ 3η διδακτική ώρα
10:45 – 11:30 45′ 4η διδακτική ώρα
11:30 – 11:45 15′ Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40′ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12.35 10′ Διάλειμμα
12:35 – 13:15 40′ 6η διδακτική ώρα
13.15 – 13.20 5′ Αποχώρηση μαθητών/τριών Πρωινού Προγράμματος – Μετάβαση μαθητών/τριών Ολοήμερου Προγράμματος στην αίθουσα σίτισης
13.20 – 14.00 40′ Διατροφική Αγωγή 
14.00 – 14.10 10′ Διάλειμμα
14.10 – 14.55 45′ 2η Ζώνη Ολοήμερου Προγράμματος. 1η ώρα μαθήματος
14.55 – 15.05 10′ 1η Αποχώρηση μαθητών/τριών Ολοήμερου Προγράμματος – Διάλειμμα
15.05 – 15.50 45′ 2η Ζώνη Ολοήμερου Προγράμματος. 2η ώρα μαθήματος
15.50 – 15.55 5′ 2η Αποχώρηση μαθητών/τριών Ολοήμερου Προγράμματος – Διάλειμμα