Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας    2023-2024

Δείτε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ σε pdf