Ε’ Τάξη

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Μεταβείτε στον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»  (ebooks.edu.gr),  τον επίσημο δικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘ με τις ψηφιακές μορφές των σχολικών βιβλίων.  Ανοίξτε το διαδραστικό σχολικό βιβλίο  για το μάθημα που θέλετε και αναζητήστε στις σελίδες του τα «ενεργά» εικονίδια. Επιλέξτε τα για να ανοίξετε άμεσα προσομοιώσεις, πειράματα, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, χάρτες, οπτικοποιήσεις και άλλο υλικό για τη συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος.

Διαδραστικά Βιβλία ‘E Τάξης: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-E

Ηλεκτρονικά μαθήματα

Γλώσσα – Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Π.Ι.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό των Μαθηματικών Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού (με τη βοήθεια γονέα).

Αγγλικά – Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Π.Ι.

Βιβλία για παιδιά