Γ’ Τάξη

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Μεταβείτε στον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»  (ebooks.edu.gr),  τον επίσημο δικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘ με τις ψηφιακές μορφές των σχολικών βιβλίων.  Ανοίξτε το διαδραστικό σχολικό βιβλίο  για το μάθημα που θέλετε και αναζητήστε στις σελίδες του τα «ενεργά» εικονίδια. Επιλέξτε τα για να ανοίξετε άμεσα προσομοιώσεις, πειράματα, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο, χάρτες, οπτικοποιήσεις και άλλο υλικό για τη συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος.

Διαδραστικά Βιβλία ‘Γ Τάξης: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursesdiadrastika.php?classcode=DSDIM-C

Γλώσσα – Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Π.Ι.

Δραστηριότητες για Γλώσσα,  Μαθηματικά & Ιστορία στο jele.gr

Το Jele.gr είναι ένα διαδραστικό περιβάλλον που απευθύνεται σε μαθητές της Α΄, της Β΄ και της Γ΄ Δημοτικού και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια μάθησης. Φιλοδοξεί να καταστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα προσφέρει στα παιδιά ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης, που θα λειτουργεί επικουρικά και υποστηρικτικά ως ένα πολυμεσικό βοήθημα.  Οι συντελεστές του έχουν δημιουργήσει πάνω από 700 δραστηριότητες και παιχνίδια για τις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού.

Βιβλία για παιδιά