Ο καιρός στο Μαρούτσειο

Δείτε ζωντανά τον καιρό στο σχολείο μας https://iothings.network/scienceschool/station_12/

Εκπαιδευτική Δράση “Science School”

Η Δράση βοηθάει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των φυσικών επιστημών καθώς και το ότι όλοι μπορούν να συμπράξουν για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Η καταγραφή και συλλογή ψηφιακών δεδομένων δίνει τη δυνατότητα της ανάδειξης του κοινωνικού χαρακτήρα της σχολικής μονάδας στην ύπαρξη της οποίας έχει συμμετοχή το κοινωνικό σύνολο ως επένδυση.

To Science School είναι το αποτέλεσμα πλήθους συσκευών που λειτουργούν συντονισμένα μεταξύ τους. Λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα και κάθε μία επιμελείται διαφορετικές παραμέτρους στη μεταγωγή της πληροφορίας από και προς το διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας το σταθμό οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν και να επεξεργαστούν περιβαλλοντικά δεδομένα και δεδομένα ποιότητας του αέρα στο σχολικό περιβάλλον και να πραγματοποιούν μελέτες και projects σχετικά με αυτά.

Το Science in School στοχεύει στην προώθηση της εμπνευσμένης διδασκαλίας των επιστημών ενθαρρύνοντας την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών, επιστημόνων και όλων των όσων έχουν ενεργή δράση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καλύπτει θέματα  βιολογίας, φυσικής, χημείας, αλλά και τις επιστήμες της γης, τη μηχανική και την υγεία, εστιάζοντας στη διεπιστημονική εργασία.