Ο σχολικός σεισμογράφος

Γνωρίζω για το φυσικό φαινόμενο του σεισμού και μαθαίνω πώς να έχω προετοιμαστεί πριν, πώς να συμπεριφερθώ κατά τη διάρκεια και πώς να συμπεριφερθώ μετά. Πατώ εδώ και παρακολουθώ σε πραγματικό χρόνο τις σεισμικές δονήσεις.