Αξιολόγηση Σχ. Μονάδας

Η εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μας μονάδας ακολουθεί το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων αποφασίστηκε να υλοποιηθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά πέντε (5) σχέδια δράσης.