1821-2021 Ελευθερία

Στα πλαίσια των εορτασμών των 200 χρόνων από το 1821 το σχολείο μας παρουσιάζει τη φωτογραφική δράση ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Η ελευθερία κάθε ανθρώπου αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για την ποιότητα της κοινωνικής του ζωής. Το σχολείο βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν την ακριβή γνώση και τη σωστή διάκριση της έννοιας της ελευθερίας. Επιπλέον, δίνει ευκαιρίες να εξασκήσουν και να βιώσουν οι μαθητές τη σωστή ελευθερία αρχίζοντας από τη ζωή της τάξης και του σχολείου που καλλιεργούν το σεβασμό και την υπευθυνότητα.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην αποτύπωση της έννοιας της ελευθερίας μέσα από το φωτογραφικό φακό των μαθητών και μαθητριών σε εικόνες της καθημερινότητας, της φύσης, του παιχνιδιού ή όπου άλλου.

Ο εκθεσιακός αυτός χώρος δομείται σε τρεις κατηγορίες α) έγχρωμη φωτογραφία, β) ασπρόμαυρη φωτογραφία και γ) ελευθερία & παιχνίδι.

Ανοίξτε τον υπερσύνδεσμο: https://sites.google.com/view/1821-2021