Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας προγραμματισμού καλούμε τους Γονείς και τους Μαθητές των Γ και Δ τάξεων να συμμετέχουν ως ζεύγη σε μία ώρα προγραμματισμού, που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 17:00-18:00 στο σχολείο μας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαιτείται όμως προεγγραφή (επιστρέφοντας υπογεγραμμένη την πρόσκληση που θα δοθεί στους μαθητές) εξαιτίας περιορισμένου αριθμού υπολογιστών. Για περισσότερες πληροφορίες στον εκπαιδευτικό πληροφορικής κ. Δημήτριο Κράββαρη.

Από admin