Στα πλαίσια του μαθήματος της Iστορίας δημιουργήθηκε μια ιστορική γραμμή που διατρέχει όλη την ύλη του μαθήματος της Ιστορίας των 4 τάξεων, από την προϊστορία μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Σκοπός η κατανόηση του χρόνου και η σύνδεσή του με σημαντικά ιστορικά γεγονότα από τους μαθητές.