Μήνας: Ιούνιος 2022

Τα σχολεία ως ζωντανά εργαστήρια

Η σύνδεση της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία αποτελεί ένα από τους στόχους που επιδιώκονται να πραγματοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Η δράση των Ζωντανών Εργαστήριων αποτέλεσε…

Λήξη σχολικής χρονιάς 2021-2022!

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς 2021-2022, θα γίνει επίδοση της  βαθμολογίας των τριμήνων καθώς και των Τίτλων Προόδου στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου…