Προσωπικό 2020-2021

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2020-2021

 1. Αυδίκος Βασίλειος, Διευθυντής
 2. Δήμος Ευάγγελος, Υποδιευθυντής (Β2)
 3. Τραγουδάρα Καλλίτσα, Α1
 4. Χρήστου Παναγιώτα, Α2
 5. Περδίκη Μαρία-Όλγα, Β1
 6. Δήμος Ευάγγελος, Β2
 7. Δημητρολοπούλου Μαρία, Γ1
 8. Φώτου Αλεξάνδρα, Γ2
 9. Δημητρίου Κωνσταντίνος, Δ1
 10. Λόττα Μαρία, Δ2
 11. Τάχου Αναστασία, Ε1
 12. Τσιρώνη Δήμητρα, Ε2
 13. Βάσσης Νικόλαος, Ε3
 14. Βάγγης Δημήτριος, ΣΤ1
 15. Παππάς Ανδρέας, ΣΤ2
 16. Κάππης Αλέξανδρος, ΣΤ3
 17. Βασιλοπούλου Αθηνά, Ολοήμερο και Πρωινό
 18. Μυλωνά Άννα, Τμήμα ένταξης
 19. Ζερβόπουλος Σπυρίδων, Φυσικής Αγωγής
 20. Μπούτζα Αγγελική, Φυσικής Αγωγής
 21. Κόντου Σταματία, Αγγλικής Γλώσσας
 22. Αλεξανδρίδη Ιωάννα, Αγγλικής Γλώσσας
 23. Τζάτσου Μαργαρίτα, Γαλλικής Γλώσσας
 24. Σούλη Αθηνά, Γαλλικής Γλώσσας
 25. Ζώη Μαριλένα, Γερμανικής Γλώσσας
 26. Κράββαρης Δημήτριος, Τ.Π.Ε.
 27. Κρομμύδας Παναγιώτης, Εικαστικών
 28. Μερτζάνη Βιργινία, Μουσικής
 29. Τέφα Χρυσούλα, Θεατρικής Αγωγής
 30. Μπεκιαρίδου Ηλιάνα, Παράλληλη Στήριξη
 31. Τσιάτση Σοφία, Παράλληλη-Στήριξη