Μήνας: Δεκέμβριος 2016

Ενημέρωση Γονέων και Επίδοση βαθμολογίας Α΄ Τριμήνου

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες Σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, θα γίνει η επίδοση των ελέγχων προόδου του Α΄ τριμήνου για τους μαθητές των Γ΄- Δ΄- Ε΄και ΣΤ΄…