Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Για το 2022-2023

Οργανικά  

 1. Αυδίκος Βασίλειος, Διευθυντής (Δάσκαλος)
 2. Δήμος Ευάγγελος, Υποδιευθυντής (Δάσκαλος)
 3. Βασιλοπούλου Αθηνά, Δασκάλα
 4. Βάσσης Νικόλαος, Δάσκαλος
 5. Δημητρίου Κωνσταντίνος, Δάσκαλος
 6. Λόττα Μαρία, Δασκάλα
 7. Ντίνος Θωμάς, Δάσκαλος ΕΑΕ
 8. Περδίκη Μαρία-Όλγα, Δασκάλα
 9. Τάχου Αναστασία, Δασκάλα
 10. Τραγουδάρα Καλλίτσα, Δασκάλα
 11. Τσιρώνη Δήμητρα, Δασκάλα
 12. Φώτου Αλεξάνδρα, Δασκάλα
 13. Χρήστου Παναγιώτα, Δασκάλα
 14. Ζερβόπουλος Σπυρίδων, Εκπ/κος Φυσικής Αγωγής
 15. Μπούτζα Αγγελική, Εκπ/κος Φυσικής Αγωγής
 16. Κόντου Σταματία, Εκπ/κος Αγγλικής Γλώσσα
 17. Τζάτσου Μαργαρίτα, Εκπ/κος Γαλλικής Γλώσσα
 18. Κράββαρης Δημήτριος, Εκπ/κος Πληροφορικής
 19. Μερτζάνη Βιργινία, Εκπ/κος Μουσικής

Με απόσπαση

 1. Γκαρτζονίκα Ελένα, Δασκάλα
 2. Παπαδοπούλου Ελένη, Δασκάλα
 3. Σούλτη Αθηνά, Εκπ/κος Αγγλικής Γλώσσας
 4. Ζώη Μαριλένα, Εκπ/κός Γερμανικής Γλώσσας

Αναπληρωτές/τριες

 1. Τάσσης Δημήτριος, Δάσκαλος (ΖΕΠ-ΤΥ)
 2. Κουτσή Καλλιόπη, Εκπ/κός Εικαστικών
 3. Βάνα Μαρία, Δασκάλα ΕΑΕ
 4. Φαμιλωνίδου Ελισάβετ, Δασκάλα ΕΑΕ