Αγαπητοί γονείς

1. Οι εγγραφές των μαθητών για την Πρώτη (Α΄) Τάξη του Σχολικού Έτους 2023–2024 θα γίνουν από Τετάρτη 1 μέχρι και Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

2. Στην Πρώτη (Α΄) Τάξη γράφονται παιδιά, που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017.

Κατάθεση δικαιολογητικών: 08:20 – 09:30 καθημερινά.

Δικαιολογητικά εγγραφής

α. Αίτηση εγγραφής(παρέχεται από το Σχολείο). Μπορείτε να την εκτυπώσετε πατώντας εδώ.

β. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (δεν απαιτείται προσκόμιση-αναζήτηση από το Σχολείο).

γ. Βιβλιάριο  υγείας του μαθητή, ή άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Μπορείτε να το εκτυπώσετε πατώντας εδώ.

ε. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας: Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΙ)  ή εκκαθαριστικό εφορίας  ή μισθωτήριο οικίας ) 
Εάν δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω, τότε απαιτείται να προσκομιστούν δύο τύποι (π.χ. κινητής τηλεφωνίας και παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: (ΧΑΡΤΗΣ) (ΟΔΟΙ)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ : Στο Ολοήμερο τμήμα εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους,  χωρίς προϋποθέσεις. Στην πρωινή ζώνη εγγράφονται όσοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Αίτηση ΕΔΩ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. (Τηλ. 26510 22032-33149)

Από admin