Μήνας: Απρίλιος 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 1367/τ. Β?/21-04-2017 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 63619/Δ6/13-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ), με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα…

Εγγραφές μαθητών/τριών την Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί γονείς, σας κάνουμε γνωστό ότι: 1. Οι εγγραφές των μαθητών για την Πρώτη (Α’) Τάξη του σχολικού έτους 2017?2018 θα γίνουν από Τρίτη 2 Μαΐου μέχρι και Παρασκευή…

Επίσκεψη στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων επισκέφτηκαν, σήμερα Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, οι μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας. Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στο κάστρο των Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στο δυτικό…