Η σύνδεση της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία αποτελεί ένα από τους στόχους που επιδιώκονται να πραγματοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Η δράση των Ζωντανών Εργαστήριων αποτέλεσε μια ευκαιρία να δημιουργηθεί σύνδεση με τοπικούς φορείς του αγροτικού τομέα της περιοχής. Το θέμα  διερεύνησης «Συστήμα Τροφής» ήταν ιδιαίτερα οικείο στους μαθητές και τις μαθήτριες της Ε’ τάξης του δημοτικού μας σχολείου και εμπλοκή τους έγινε με ομαλό τρόπο. Η προσέγγιση STEM στην διαδικασία που ακολουθήθηκε και η δημιουργία πρωτότυπων αποτέλεσαν καινοτόμα στοιχεία για τη διδασκαλία των μαθημάτων και ενεργοποίησαν τους μαθητές. Στην επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης συνέβαλλαν όλοι οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί, φορείς και μαθητές καθώς και η Ελληνική ομάδα του SALL που μας υποστήριξε σημαντικά καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. 

Έργο της Ε1 τάξης

https://www.youtube.com/watch?v=cUvvx1MYv-0

Έργο της Ε2 τάξης

https://www.youtube.com/watch?v=N9REfTtAmQQ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Κράββαρης Δημήτριος, Τάχου Αναστασία, Δημητρίου Κωνσταντίνος