Φτάνοντας στα αστέρια… Astro Pi

Astro Pi: Mission Zero

Στη δράση αυτή οι μαθητές των ΣΤ τάξεων από το σχολείο μας είχαν την ευκαιρία να γράψουν κώδικα που «έτρεξαν» επί του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού για 30 δευτερόλεπτα. Τα κομμάτια κώδικα των μαθητών εκτελέστηκαν σε δύο ειδικά σχεδιασμένα Raspberry Pis, που ονομάζονται Astro Pis, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με κάμερα και οθόνη LED. Διέθεταν επίσης μια σειρά περιβαλλοντικών αισθητήρων για τη μέτρηση της υγρασίας, της πίεσης και της θερμοκρασίας. Το Astro Pi είναι μια πρωτοβουλία του Raspberry Pi Foundation και στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των νέων στον προγραμματισμό και την επιστήμη του διαστήματος!