Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Τάξης του Σχολείου μας επισκέφτηκαν το Μουσείο Αργυροτεχνίας και παρακολούθησαν το πρόγραμμα “Φυτά και Ζώα αλλιώς”. Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής μας και να ευαισθητοποιηθούν στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Ο στόχος επιτεύχθηκε με δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Τραγουδάρα Καλλίτσα, Χρήστου Παναγιώτα

Από admin