Τα τμήματα της Δ΄ τάξης του Σχολείου μας συμμετέχουν στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Περιβαλλοντικής & Πολιτιστικής Εκπαίδευσης) με τίτλο : “Από τη Μυθολογία στο Διάστημα (Myth2Space)” με έναρξη το σχολικό έτος 2023 – 2024 και για 3 χρόνια.
Σκοπός του Δικτύου είναι να αποτελέσει το ερέθισμα για την ενεργοποίηση των σχολείων (εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών) σε θέματα που αφορούν τόσο τον ελληνικό πολιτισμό, όσο το περιβάλλον και την επιστήμη. Η θεματολογία του Δικτύου αντανακλά το πνεύμα της σύγχρονης εποχής, μιας εποχής που στηρίζεται στη συνεργασία και τη συμπερίληψη. Το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο θα δώσει στους μαθητές/τριες την ευκαιρία να μελετήσουν την ελληνική μυθολογία και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, να ασχοληθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τις εξελίξεις της επιστήμης του διαστήματος, διερευνώντας τις εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή, τόσο μέσω των ανακαλύψεων όσο και μέσω της ανάγκης για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Επιστημονικός σύμβουλος του δικτύου είναι ο Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Σχολείο μας θα συνεργαστεί με δύο σχολεία της Αττικής, το 5ο Χέλμειο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Βασιλοπούλου Αθηνά, Φώτου Αλεξάνδρα

Από admin