Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε πως οι μαθητές των Α΄ και Β΄ Τάξεων την Τρίτη 12/09/2023 και την Τετάρτη 13/09/2023 θα σχολάσουν 12.25, ενώ οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξεων θα σχολάσουν 13.15. Την Πέμπτη 14/09/2023 και την Παρασκευή 15/09/2023 οι μαθητές όλων των Τάξεων θα σχολάσουν 13.15.

Λόγω έλλειψης διδακτικών ωρών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων το ολοήμερο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα δεν θα λειτουργήσει.

Σας ευχαριστουμε για τη συνεργασία.

Η Διευθύντρια & ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας

Από admin