Βαθμολογία Α΄ Τριμήνου 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της ΥΑ Φ36/168674/Δ1/11-12-2020 με θέμα «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2020-2021»,  την Παρασκευή 18/12/2020 θα σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) των γονέων των μαθητών/τριών των Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων, η βαθμολογία του Α΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2020-2021.

Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση για την πρόοδο και αγωγή των μαθητών/τριών σε συνεννόηση με τις εκπαιδευτικούς των τάξεων αυτών. 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου