Ενημέρωση Γονέων και Επίδοση βαθμολογίας Α΄ Τριμήνου

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, θα γίνει η επίδοση των ελέγχων προόδου του Α΄ τριμήνου για τους μαθητές των Γ΄- Δ΄- Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων  του Σχολείου μας. Οι έλεγχοι θα επιδοθούν την τελευταία διδακτική ώρα, από 12.35΄ και μετά. Οι γονείς των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης μπορούν να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παρευρεθείτε στο σχολείο την παραπάνω ημέρα, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού με τον υπεύθυνο της τάξης του παιδιού σας στο τηλέφωνο του σχολείου (26510-22032).

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Από τη διεύθυνση του Σχολείου