Οι μαθητές και οι μαθήτριες έγιναν μικροί και μικρές κτηνοτρόφοι και ανακάλυψαν τον μαγικό κόσμο του αγροκτήματος! Στόχος του προγράμματος ήταν η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί : Τραγουδάρα Καλλίτσα , Χρήστου Παναγιώτα

Από admin