Βαθμολογία Α΄ Τριμήνου 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της ΥΑ Φ7/151476/Δ1/23-11-2021 με θέμα «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022»,  την Παρασκευή 17/12/2021  θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες, για να τους παραδώσουν στους γονείς τους.

Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση για την πρόοδο και αγωγή των μαθητών/τριών σε συνεννόηση με τις εκπαιδευτικούς των τάξεων αυτών. 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου