“Σχολικός Κανονισμός” για το σχολικό έτος 2016-2017

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του 3ου Δημοτικού  Σχολείου Ιωαννίνων

 

Με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων που στοχεύουν στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, σας γνωστοποιούμε μία σειρά κανόνων/θεμάτων, με τον «Σχολικό Κανονισμό» του Σχολείου, όπως αυτά απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, τις παιδαγωγικές αρχές και τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ο «Σχολικός Κανονισμός» για το σχολικό έτος 2016-2017, επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με το «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» και αναρτήθηκε  προς ενημέρωσή σας.

ΕΔΩ

Ο Διευθυντής και  οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου