ΤΜΗΜΑΤΑ 3ου (2010-2011)

Με "κλικ" πάνω στα τμήματα μπορείτε να δείτε το πρόγραμμά τους.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2010-2011

ΤΜΗΜΑ

ΑΓ.

ΚΟΡ.

ΣΥΝ,

ΤΜΗΜΑ

ΑΓ.

ΚΟΡ.

ΣΥΝ .

ΣΤ1

ΣΤ2

Ε1

Ε2

Δ1

Δ2

Γ1

Γ2

Β1

Β2

Α1

Α2

ΤΜ. ΕΝΤ.

-

Σύνολο: παιδιά ( αγόρια καικορίτσια)

Με "κλικ" πάνω στα τμήματα μπορείτε να δείτε το πρόγραμμά τους.

Η ιστοσελίδα είναι υπό διαμόρφωση. Σε λίγο η τελική μορφή, με το πρόγραμμα και του 22ου κ.ά!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Εκτύπωση Εκτύπωση