Αρχείο Οκτωβρίου 2008

30 Οκτωβρίου 2008, από admin

ΜΑΘΗΤΕΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2008 - 2009

 ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝ  ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ  ΣΥΝ

Α1

7

10

17

 Α2

8

9

17

Β1

6

11 

17

 Β2

11 

18

 Γ1

11

12 

23

Γ2

13 

10 

23

Δ1

11

11 

22

Δ2

14

23

Ε1

11

16

 Ε2

8

11 

19 

ΣΤ1

10 

19

 ΣΤ2

10 

17

ΣΥΝΟΛΟ : 231 ΜΑΘΗΤΕΣ