ΤΜΗΜΑΤΑ 22ου (2010-2011)

Με "κλικ" πάνω στα τμήματα μπορείτε να δείτε το πρόγραμμά τους (Προσωρινά εικονικό σε λίγο κανονικό).

Η ιστοσελίδα είναι υπό διαμόρφωση. Σε λίγο η τελική μορφή κ.ά!

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 22ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2010-2011

ΤΜΗΜΑ

ΑΓ.

ΚΟΡ.

ΣΥΝ,

ΣΤ

Ε

Δ

Γ

Β

Α

ΤΜ. ΕΝΤ.

Σύνολο: παιδιά ( αγόρια καικορίτσια)

Με "κλικ" πάνω στα τμήματα μπορείτε να δείτε το πρόγραμμά τους(Προσωρινά εικονικό σε λίγο κανονικό).

Η ιστοσελίδα είναι υπό διαμόρφωση. Σε λίγο η τελική μορφή κ.ά!

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Εκτύπωση Εκτύπωση