Αρχείο Φεβρουαρίου 2008

Μαθητές ανά τμήμα

7 Φεβρουαρίου 2008, από admin

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

(2007-2008)

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝ
ΣΤ1 7 17 24 ΣΤ2 10 14 24
Ε1 9 10 19 Ε2 9 9 18
Δ1 11 8 19 Δ2 10 9 19
Γ1 11 10 21 Γ2 14 10 24
Β1 12 12 24 Β2 13 10 23
Α1 6 10 16 Α2 7 11 18
Σύνολο: 248 παιδιά (118 αγόρια και 130 κορίτσια)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 22ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

(2007-2008)

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝ
ΣΤ 11 12 23
Ε 12 7 19
Δ 1 10 20
Γ 13 10 23
Β 14 10 24
Α 8 10 18
Σύνολο: 127 παιδιά (68 αγόρια και 59 κορίτσια)