Η εγκύκλιος αναφορικά με τις Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024 βρίσκεται εδώ.

Η αίτηση του ολοήμερου για τη νέα σχολική χρονιά 2024-2025 βρίσκεται εδώ.

Από admin