Την Πέμπτη 18/04/2024 και ώρα 6.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείο μας η 3η ενδοσχολική επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών του Σχολείου. Το θέμα της επιμορφωτικής συνάντησης ήταν «Καλές πρακτικές & διάχυσή τους στη σχολική κοινότητα». Εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας παρουσίασαν καλές πρακτικές που υλοποίησαν με τους/τις μαθητές/τριές τους και έκαναν κοινωνό όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του Σχολείου μας.

Το πρόγραμμα της επιμορφωτικής συνάντησης παρουσιάζεται παρακάτω και οι παρουσιάσεις είχαν ουσιαστικό περιεχόμενο, παιδαγωγικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και καινοτόμα στοιχεία διδασκαλίας.

Από admin