Την Τρίτη 9 Απριλίου 2024, με αφορμή τις δράσεις ενημέρωσης για θέματα Αγωγής Υγείας με την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στο Σχολείο μας από επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Τάξης σε θέματα στοματικής υγείας και διατροφής, με τίτλο: “Διαλέγω τι τρώω και πίνω για να έχω γερά δόντια “. Η ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του 1ου Θεματικού κύκλου: “Ζω καλύτερα – Ευ ζην” Υποθεματική “Υγεία: Διατροφή“. Τα παιδιά παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δράση αυτή, διατύπωσαν τις απόψεις τους και συζήτησαν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους για όσα άκουσαν και είδαν.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Λέφα Σπυριδούλα, Περδίκη Μαρία Όλγα

Από admin