ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ B ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 17-03-2023 θα γίνει η επίδοση βαθμολογίας Β΄ Τριμήνου σχολικού έτους 2022-2023 για τους μαθητές/τριες των Γ΄- Δ΄ – Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων και ενημέρωση για τους μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης , με τη λήξη του πρωινού προγράμματος (13:20).

Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας εντός του σχολείου συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου