Προγραμματισμός Ολοήμερου Προγράμματος για το σχ. έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Οι εγγραφές για το ολοήμερο πρόγραμμα του σχολικού έτους 2021-2022 πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο προγραμματισμού λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις (δεν απαιτούνται δικαιολογητικά).

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00’), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων.

Για το σχολικό έτος 2021-2022,  θα πρέπει μέχρι τις 14 Μαΐου να έχετε υποβάλει αίτηση στο σχολείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο προγραμματισμός για τα τμήματα του ολοημέρου γίνεται τώρα, παρακαλείσθε να κάνετε την αίτηση έγκαιρα.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ