ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Αγαπητοί Γονείς και κηδεμόνες

Για την αποφυγή του συνωστισμού και τον περιορισμό των επαφών μεταξύ παιδιών και γονέων κατά την αποχώρηση με τη λήξη του πρωινού προγράμματος, το σχολείο εφαρμόζει την έξοδο των μαθητών/τριών με την παρακάτω σειρά:

  • 13:00 – 13:05      Α΄  ΤΑΞΗ
  • 13:05 – 13:10      Β΄  ΤΑΞΗ
  • 13:10 – 13:15      Γ΄  ΚΑΙ   Δ΄  ΤΑΞΗ
  • 13:15  – 13:20      Ε΄  ΚΑΙ   ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Παρακαλούνται οι γονείς-συνοδοί, κατά την αναμονή, να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις για την αποφυγή συνωστισμού.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου