Συναλλαγή γονέων με Κυλικείο

Αγαπητοί  γονείς!

Όσοι επιθυμούν να τακτοποιήσουν οικονομικές εκκρεμότητες με το κυλικείο, μπορούν να προσέρχονται κάθε Παρασκευή από 8:20 έως 8:40, στην είσοδο του διδακτηρίου, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του COVID 19. Από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου.