ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019-2020

Αγαπητοί Γονείς.

       Σας πληροφορούμε ότι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, από 13.20΄ έως 14.00΄, θα γίνει η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών του Σχολείου μας κατά το Α΄ τρίμηνο και η επίδοση των ελέγχων προόδου για τους μαθητές των Γ΄- Δ΄- Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.  

Παρακαλούμε για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.

                                                Από τη Διεύθυνση του Σχολείου