Δράση “Η τσάντα στο σχολείο”

Αγαπητοί Γονείς

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη συνέχιση της δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο». Με τη συγκεκριμένη δράση, καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δυο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα στο σχολείο. Η τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο, έως τη Δευτέρα. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.

Η οργάνωση της μελέτης των μαθητών και των μαθητριών καθώς και ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Το ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, εφαρμόζει τη συγκεκριμένη δράση.

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες. Σε καμιά περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνήθως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδος.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση, δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα στη μάθηση.

Η ανωτέρω δράση, θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας, τα πιο κάτω Σαββατοκύριακα, έως το τέλος του διδακτικού έτους:

  1. Για το μήνα Οκτώβριο 2018,           13 – 14/10/2018     και    24 – 25/10/2018
  2. Για το μήνα Νοέμβριο 2018,           10 – 11/11/2018     και    24 – 25/11/2018
  3. Για το μήνα Δεκέμβριο 2018,          08 –09/12/2018
  4. Για το μήνα Ιανουάριο 2019,          12 – 13/01/2019      και   26 – 27/01/2019
  5. Για το μήνα Φεβρουάριο 2019,       09 –10 /02/2019      και    23 – 24/02/2019
  6. Για το μήνα Μάρτιο 2019,              09 –10 /03/2019      και    30 – 31/03/2019
  7. Για το μήνα Απρίλιο 2019,             13 – 14/04/2019
  8. Για το μήνα Μάιο 2019,                 11 – 12/05/2019       και   25 – 26/05/2019
  9. Για το μήνα Ιούνιος 2019,              08 – 09/06/2019

 

Κατά τις πιο πάνω ημερομηνίες, η σχολική τσάντα, θα παραμένει στο σχολείο μια ημέρα πριν, (την Παρασκευή το μεσημέρι) και θα παραλαμβάνεται από τους μαθητές/τριες, τη  Δευτέρα το πρωί.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.