Πρόγραμμα συνεργασίας εκπαιδευτικών-γονέων.

Αγαπητοί γονείς.
Σας γνωστοποιούμε ότι οι ώρες συνεργασίας με τους/τις υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς των τάξεων θα πραγματοποιούνται σύμφωνα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη συνεργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τους εκπαιδευτικούς.
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
Α1 1η  ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
Α2 ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
Β1 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
Β2 ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
Γ1 ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
Γ2 ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
Δ1 ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
Δ2 ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 13:15 – 13:45
Δ3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:15 – 13:45
Ε1 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
Ε2 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
ΣΤ1 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20
ΣΤ2 ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:15 – 13:45
ΣΤ3 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 13:20

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ