Αγαπητοί γονείς, 

Σας κάνουν γνωστό ότι:
1. Οι εγγραφές των μαθητών για την Πρώτη (Α’) Τάξη του Σχολικού Έτους 2016?2017 θα γίνουν από Πέμπτη 2 μέχρι και Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.
2. Στην Πρώτη (Α’) Τάξη γράφονται παιδιά, που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010.
3. Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. Μπορείτε να το εκτυπώσετε πατώντας εδώ.
β. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας(αναζητείται από το Σχολείο).
γ. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Μπορείτε να το εκτυπώσετε πατώντας εδώ.
ε. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή απόδειξη ΔΕΗ-ΔΕΥΑΙ, ή μισθωτήριο οικίας κ.λπ.) Δείτε τις οδούς εδώ.
στ. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. (Τηλ. 2651022032)
 
   Ο Διευθυντής του  Σχολείου

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΥΔΙΚΟΣ                                         

Από admin