Εκπαιδευτικοί

Γνωρίστε τους εκπαιδευτικούς 

Βασιλοπούλου Αθηνά, δασκάλα

Ζερβόπουλος Σπύρος, γυμναστής του 22ου Δ.Σ

Μπούνα Παναγιώτα, γυμνάστρια 3ου Δ.Σ.

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.